>
Publikácie
>
Transatlantická ekonomická integrácia. Partnerstvo alebo rivalita USA a Európy?

Transatlantická ekonomická integrácia. Partnerstvo alebo rivalita USA a Európy?

Transatlantická previazanosť a spoločná zodpovednosť za globálne vodcovstvo dnes natoľko vzrástli, že EÚ s USA musia prísť nielen s novou stratégiou a inštitucionálnou kapacitou na zvládnutie bilaterálnych vzťahov, ale aj s návrhom riešenia otázok globálnej ekonomiky. Scenáre ďalšieho vývoja transatlantických vzťahov sú rôzne: pesimistické i optimistické.

Cieľom tejto práce bolo načrtnúť výzvy transatlantických vzťahov, vzťahov USA a EÚ: ich postavenia vo svetovom hospodárstve; popísanie ich partnerstva zastrešeného tzv. Novou transatlantickou agendou a venovanie pozornosti aj ich existujúcim problémom. Dnes už nesporne svojim prístupovým procesom do EÚ do transatlantického priestoru smeruje i celý región Strednej a východnej Európy (SVE), vrátane Slovenskej republiky. Tretiu kapitolu som z tohto dôvodu venovala pohľadu U.S. administratívy na proces rozširovania EÚ a vnímanie regiónu SVE z USA či už prostredníctvom CEFTA, tzv. Luxemburskej alebo Helsinskej skupiny kandidátskych krajín, nových členských krajín NATO alebo formou zoskupenia Vyšehradskej štvorky.

Bilaterálne vzťahy USA a Slovenska sa zintenzívnili hlavne po posledných parlamentných voľbách v SR po novembri 1998. Ich hospodárska dimenzia je analyzovaná v štvrtej kapitole, ktorá vyúsťuje do východísk a určitých doporučení pre slovenskú ekonomickú zahraničnú politiku v najbližšom období.

Autorka: Ingrid Brocková