>
Publikácie
>
Politické a sociálne zabezpečenie v regióne Arabského zálivu a v Spojených arabských emirátoch (po druhej vojne v Perzskom zálive). Vonkajšie a vnútorné výzvy

Politické a sociálne zabezpečenie v regióne Arabského zálivu a v Spojených arabských emirátoch (po druhej vojne v Perzskom zálive). Vonkajšie a vnútorné výzvy

Cieľom tejto štúdie je identifikovať regionálne a medzinárodné výzvy pre bezpečnosť v oblasti Arabského zálivu, ktoré sú výsledkom vývoja v posledných desaťročiach, ako aj preskúmať ich vplyv na bezpečnosť v tejto oblasti všeobecne a najmä v Spojených arabských emirátoch (SAE). Cieľom tejto štúdie je aj vypracovanie stratégie na posilnenie politickej a sociálnej bezpečnosti SAE.

Cieľom tejto štúdie je odpovedať na túto hlavnú otázku: Aké sú najvýznamnejšie dôsledky druhej vojny v Perzskom zálive na bezpečnosť a stabilitu v ekonomickom (sociálnom) a politickom kontexte krajín Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC)1 vo všeobecnosti a najmä SAE? Objektívna odpoveď na túto otázku si však vyžaduje pochopenie osobitného charakteru regiónu Perzského zálivu a úlohy tohto (osobitného) charakteru v koncepcii regionálnej bezpečnosti a stability. Do akej miery bola druhá vojna v Perzskom zálive kumulatívnym výsledkom tejto povahy a tiež akým spôsobom zničila najvýznamnejšie zložky politickej a sociálnej bezpečnosti v oblasti Perzského zálivu?

Publikácia je dostupná len v anglickom jazyku.