>
Publikácie
>
Ročenka zahraničnej politiky SR 2000

Ročenka zahraničnej politiky SR 2000

Sumár kľúčových aspektov slovenskej zahraničnej politiky za daný rok.

Špecifickou úlohou Ročenky je prezentácia a odpočet úloh zahraničnej politiky Slovenska z pohľadu jej primárnych aktérov, analýza kľúčových trendov daného obdobia, ako aj poskytnutie aktuálnych údajov praktického charakteru. Našou ambíciou je, aby sa z Ročenky zahraničnej politiky Slovenskej republiky stala praktická pomôcka pre každého, kto sa zaoberá touto problematikou, a pomáhala tak diverzifikovať a rozširovať informačné zdroje, zamerané na túto oblasť.

Autori: Grigorij Mesežnikov, Vlasta Kunová, Miroslav Kusý, Pavol Lukáč, Kamil Sládek, Juraj Marušiak, Ludmila Lipková, Ján Fígeľ, Roman Bužek, Pavol Zatlkaj, Peter Javorčík, Ján Šoth