>
Publikácie
>
Bezpečnostná a zahraničnopolitická stratégia Slovenska

Bezpečnostná a zahraničnopolitická stratégia Slovenska

Americko-slovenská akčná komisia, Pracovná skupina pre bezpečnosť a zahraničnú politiku (Policy Paper)

Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) vo Washingtone v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA) v Bratislave začalo v roku 1997 organizovať sériu slovensko-amerických okrúhlych stolov o bezpečnosti. Na základe tejto spolupráce CSIS a SFPA iniciovali v novembri 2000 vytvorenie Americko-slovenskej akčnej komisie, ktorá pozostávala z týchto troch pracovných skupín: podmienky podnikania, reforma bankovníctva a bezpečnostná a zahraničná politika.

Začiatok činnosti komisie v roku 2000 sa vyznačoval merateľným pokrokom. Členovia a zamestnanci komisie uskutočnili 75 pracovných stretnutí v Bratislave a vo Washingtone, D.C. Slovenskej vláde boli predložené praktické odporúčania v oblasti ekonomiky, bezpečnosti a zahraničnej politiky. V troch pracovných skupinách komisie pracujú vedúci predstavitelia špičkových amerických a slovenských bánk a podnikov a uznávaní odborníci na zahraničnú a bezpečnostnú politiku.

Publikácia je dostupná len v anglickom jazyku.