>
Publikácie
>
Ročenka zahraničnej politiky SR 2008

Ročenka zahraničnej politiky SR 2008

Sumár kľúčových aspektov slovenskej zahraničnej politiky za daný rok.

Ročenka prešla za 10 rokov svojho života viacerými zmenami. Zo zborníka z hodnotiacej konferencie sa postupne stala samostatná publikácia s jasne vymedzenou štruktúrou a autorským zázemím. Ročenka mala dvoch vydavateľov, troch editorov a šesť rôznych farieb na obálke, ktorá mala dva grafické motívy. Vyšla 10-krát v slovenčine a 9-krát v angličtine. Obe jazykové mutácie vyšli na v rozsahu 3 771 strán, prispelo do nich 93 rôznych autorov so 139 analýzami, ktorými zaplnili v prípade slovenskej verzie 1 227 a v prípade anglickej 1 161 strán. Prílohy „zabrali“ 637, resp. 606 strán. Medzi autormi boli dvaja prezidenti SR, štyria predsedovia NR SR, jeden predseda vlády SR, štyria podpredsedovia vlády SR, traja ministri zahraničných vecí SR, päť ministrov obrany SR, jeden minister financií SR, jeden vysoký predstaviteľ medzinárodného spoločenstva pre Bosnu a Hercegovinu a špeciálny vyslanec EÚ, jedenásť opozičných a koaličných poslancov a predsedov výborov NR SR, osem akademikov, jedna predstaviteľka Svetovej banky, dvadsaťosem analytikov, dvadsaťsedem predstaviteľov MZV a MH a dvaja žurnalisti/publicisti, pričom niektorí sa objavili v Ročenke viackrát v rôznych funkciách. Na slovenskej verzii spolupracovalo osem jazykových redaktorov, desať recenzentov a pätnásť členov edičnej rady. Tú anglickú pomáhalo zostaviť šestnásť prekladateľov a sedem jazykových redaktorov.

Tohtoročná Ročenka bilancuje rok 2008 a slovenskú zahraničnú politiku už v stabilnej obsahovej štruktúre. Hodnotí naše pôsobenie v medzinárodnom prostredí, realizáciu prioritných oblastí našej zahraničnej politiky, ako aj efektivitu nástrojov a inštitucionálny rámec na jej realizáciu. Na základe pozitívnej spätnej väzby od čitateľov sme aj tento rok zaradili na úvod publikácie pohľad ministra zahraničných vecí, ktorý sa na uplynulých 12 mesiacov pozrel z pohľadu človeka, ktorý nesie v tomto volebnom období zodpovednosť za tvorbu a výkon zahraničnej politiky. Text hodnotí problémy a aspekty slovenskej zahraničnej politiky, ktoré hlbšie rozoberajú i ďalší autori, čo dáva čitateľovi unikátnu možnosť nazrieť v rámci jednej publikácie na ten istý „problém“ z rozličných uhlov.

Expertnú časť tradične dopĺňajú prílohy ako chronológia dôležitých zahraničnopo-plitických udalostí, vybrané politické dokumenty, zoznam medzinárodných zmlúv, informácie o štruktúre a predstaviteľoch orgánov štátnej správy pôsobiacich v zahraničnej politike, zoznam diplomatických misií a predstaviteľov SR v zahraničí, diplomatického zboru v SR, informácie o vojenských misiách v zahraničí a pod.