>
Publikácie
>
Ročenka zahraničnej politiky SR 2005

Ročenka zahraničnej politiky SR 2005

Sumár kľúčových aspektov slovenskej zahraničnej politiky za daný rok.

Rok 2005 bol pre slovenskú zahraničnú politiku osobitý. Bol prvým rokom plného členstva v rámci euroatlantických štruktúr. Slovenská republika sa vyrovnávala s otázkou, ako implementovať svoje nové priority v novom prostredí. Ambíciou Ročenky zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2005, ktorá sa dostala do vašich rúk, je na zodpovedajúcej úrovni a s možnosťou zachytenia perspektívnych trendov hľadať odpovede na nové súvislosti, ktoré sú pre Slovensko v rámci širšieho globálneho kontextu čoraz aktuálnejšie. K tomu, ako Slovenská republika zvládla realizovať svoje zahraničnopolitické priority, sa vyjadrilo 12 autorov, ktorí slovenskú zahraničnú politiku v roku 2005 rozanalyzovali z rozličných uhlov pohľadu.

Tohtoročná edícia Ročenky sa zamerala na päť okruhov, ktoré charakterizovali zahraničnopolitický vývoj v minulom roku. Ide najmä o naše členstvo v EÚ a NATO, ako aj širšie pôsobenie Slovenska v rámci medzinárodných organizácií a implementáciu priorít slovenskej zahraničnej politiky.

Okrem príspevkov obsahuje táto publikácia chronológiu najdôležitejších udalostí v zahraničnej politike SR za príslušný rok, vybrané politické dokumenty a ďalšie informácie (o štruktúre a predstaviteľoch MZV SR, zoznam diplomatických misií a predstaviteľov SR v zahraničí, diplomatického zboru v SR, o vojenských misiách v zahraničí atď.). Pevne verím, že publikácia poslúži všetkým, ktorí majú záujem o zahraničnú politiku Slovenska a jej vývoj v roku 2005.