>
Publikácie
>
Geopolitické postavenie strednej Európy: tendencie vývoja v 21. storočí

Geopolitické postavenie strednej Európy: tendencie vývoja v 21. storočí

Peter Link - Ivo Samson (eds.)

Medzinárodná konferencia na tému Geopolitické postavenie strednej Európy po vrcholnej schôdzke krajín NATO v Madride a tendencie vývoja v 21. storočí (Častá-Papiernička, 4. – 5. júna 1998).