>
Publikácie
>
Ročenka zahraničnej politiky SR 2010

Ročenka zahraničnej politiky SR 2010

Sumár kľúčových aspektov slovenskej zahraničnej politiky za daný rok.

Len druhýkrát v histórii tejto edície sa v ročenke hodnotí rok, v ktorom došlo k úplnej politicko-mocenskej výmene, a teda aj k výmene tých, ktorí zahraničnú politiku tvoria a rozhodujú o nej. Bol to rok volebný, rok posunu akcentov v zahraničnej politike a rok inštitucionálnych a personálnych zmien (nielen) na ministerstve zahraničných vecí.
Po prvýkrát sa stal ministrom zahraničných vecí predseda najsilnejšej koaličnej strany, osobnosť s reálnou politickou silou pohnúť našu zahraničnú politiku (a nielen v inštitucionálnom a vo finančnom zmysle) o krok (skok) vpred. Treba už len veriť, že na takýto krok nechýba vo vláde aj politická vôľa. Čo‑to však naznačilo už prvých pár povolebných mesiacov. Výrazným skokom bolo zjednotenie diplomatickej služby, o ktorom sa toho od roku 1993 už veľa narozprávalo. V roku 2010 sa konečne stalo realitou. Je to dôležitý míľnik vo fungovaní našej zahraničnej politiky.

Vo vyhrotených susedských vzťahoch nastal takisto posun. Napriek zložitej agende bilaterálnych vzťahov, mnohým otvoreným otázkam a rozdielnym prístupom vystriedal otvorenú konfrontáciu s Maďarskom vecný, (niekedy až veľmi) pokojný dialóg a pridali sa k nemu aj európske riešenia. Zmenil sa aj prístup „vedenia“ SR k nášmu jedinému susedovi, ktorý funguje v inom medzinárodnom režime. Je veľmi dobré, že vláda pochopila, že bez ohľadu na politické vedenie je politika podpory integračného procesu Ukrajiny do EÚ aj súčasťou našej politiky vyrovnávania regionálnych disparít v rámci SR, a teda aj nášho štátneho záujmu.

Pokrok nastal aj v regionálnej spolupráci v oblasti bezpečnosti dodávok zemného plynu (bohužiaľ sme sa k opatreniam na predchádzanie rizikám opäť uchýlili až po tom, ako nastali, no lepšie neskoro ako vôbec). Je to nový a pozitívny fenomén našej spolupráce s partnermi v rámci V4 i s Rakúskom. Z pohľadu SR rieši regionálna spolupráca v energetike hlavne náš problém.

Veľkou predvolebnou, ale aj povolebnou témou bola pôžička Grécku a euroval. Odpovede na otázky, ktoré sa postupne vynárajú, ešte nepoznáme, ale vieme, že naším záujmom je stabilné euro, stabilná eurozóna a jej spokojní občania. Preto treba zodpovedať najskôr nasledujúcu otázku, t. j. aké rozhodnutia prispejú k dlhodobej stabilite našej meny euro.

Ešte za predchádzajúceho vedenia došlo k významnému posunu i vo vzťahoch mimovládnych organizácií a ministerstva, keď v máji 2010 podpísali predsedníčka Platformy mimovládnych rozvojových organizácií a minister zahraničných vecí Memorandum o porozumení. Je len dobré, že aj po voľbách je v tomto smere viditeľná kontinuita.

Dobrý signál – nielen do Európy, ale aj do celého sveta – vyslalo i odhodlanie našich predstaviteľov nesláviť výročia totalitných/autoritárskych režimov, ktoré potláčajú základné ľudské práva. Určite treba oceniť principiálny postoj našej diplomacie k udeleniu Nobelovej ceny čínskemu disidentovi a v otázke prepustenia mjanmarských politických väzňov a jednoznačné stanovisko k represiám bieloruského režimu voči vlastným občanom.

Tieto (i mnohé iné) udalosti (celého) roka 2010 budú mať svoje miesto už v 12. ročenke – či už pri bilancovaní nášho pôsobenia a presadzovania cieľov, resp. záujmov v medzinárodnom prostredí, analýze uskutočňovania prioritných oblastí našej zahraničnej politiky alebo pri hodnotení efektivity nástrojov na jej realizáciu. Analytické hodnotenie ponúkame, samozrejme, v určitých rámcoch, ktoré publikácia tohto typu má a ktoré nepokrýva všetky oblasti či regióny, v ktorých bola naša zahraničná politika viditeľná či aktívna.