>
Publikácie
>
Minilaterálna spolupráca v EÚ

Minilaterálna spolupráca v EÚ

Vnútorná súdržnosť, skupinová dynamika a volebné správanie vybraných štátnych blokov

Publikácia Minilaterálna spolupráca v EÚ sa zameriava na analýzu, správanie a spoluprácu jednotlivých blokov a skupín v Európskej únii. Autori štúdie sa zamerali na kvantitatívnu analýzu prostredníctvom údajov o hlasovaní v Rade Európskej únie, ako aj ďalších verejne dostupných údajov. Tieto údaje spracovali a v kvalitatívnej analýze s nimi konfrontovali veľvyslancov jednotlivých štátov. Následne veľvyslanci objasnili svoje názory na spoluprácu jednotlivých minilaterálnych skupín a skupinovú dynamiku.

Táto publikácia je dostupná len v anglickom jazyku.