>
Publikácie
>
Ročenka zahraničnej politiky SR 2011

Ročenka zahraničnej politiky SR 2011

Sumár kľúčových aspektov slovenskej zahraničnej politiky za daný rok.

Rok 2011 bol pomerne bohatý na udalosti, na ktoré slovenská zahraničná politika musela bezodkladne reagovať. Priniesol tiež množstvo tých, ktoré si nevyžadujú okamžité riešenie, rutinných i takých udalostí, ktorých hladký priebeh považujeme už za samozrejmý. Dlhodobou ambíciou ročenky je zanalyzovať všetky tieto úrovne, avšak limity, ktoré máme, nám nedovoľujú zmapovať všetky oblasti a regióny, v ktorých bola naša zahraničná politika viditeľná či aktívna, ale len tie, ktoré považujeme v príslušnom roku za kľúčové.

Takouto kľúčovou európskou témou s dosahom nielen na zahraničnú, ale aj domácu politiku v roku 2011 bolo schvaľovanie eurovalu a s tým súvisiaca debata o hľadaní východiska zo stále pretrvávajúcej krízy a koniec koncov aj o budúcnosti Európskej únie. To, že išlo o naozaj významnú tému, potvrdzuje fakt, že na Slovensku sa konsenzus o riešení tejto otázky dosiahol len za cenu predčasných parlamentných volieb.

Za jeden z úspechov našej európskej politiky možno označiť podpísanie prístupovej zmluvy, a teda aj splnenie integračných ambícií Chorvátska, ktoré Slovensko dlhodobo a aktívne podporovalo. Treba vyzdvihnúť i skutočnosť, že aj vďaka podpore slovenskej diplomacie, vrátane aktivít slovenských mimovládnych organizácií, sa podarilo urobiť významný pokrok v prístupovom procese Čiernej Hory.

V roku 2011 bolo tiež nevyhnutné sledovať vývoj v blízkom južnom susedstve EÚ, kde dozrievala arabská jar, ktorý naznačil, že ďalší spoločenský, politický a bezpečnostný vývoj bude ešte dosť komplikovaný. Slovensko muselo zaujať stanovisko k občianskej vojne v Sýrii, ozbrojenému zásahu NATO v Líbyi či iránskemu jadrovému programu.

V oblasti regionálnej spolupráce možno vyzdvihnúť zvládnuté slovenské predsedníctvo vo V4 vrátane dôstojnej oslavy 20. výročia vzniku tohto zoskupenia. Slovensko celkom aktívne pristupovalo k regionálnej spolupráci najmä v oblasti energetiky či Východného partnerstva. Aj vďaka SR sa podarilo navýšiť rozpočet Medzinárodného vyšehradského fondu na projekty zamerané na krajiny Východného partnerstva. Počas nášho predsedníctva sa podarilo v Bratislave podpísať tretiu vyšehradskú deklaráciu.

Aj v roku 2011 platilo, že naše vzťahy so susedmi boli dobré. Vláda i MZV SR pokračovali v nekonfrontačnom štýle komunikácie s Maďarskom, čo však neznamená, že sa problémy podarilo vyriešiť.

Tieto i ďalšie udalosti roka 2011 si našli priestor v 13. ročenke, a to tak v časti o bilancovaní nášho pôsobenia a presadzovania cieľov, resp. záujmov v medzinárodnom prostredí, analýze uskutočňovania prioritných oblastí našej zahraničnej politiky, ako aj pri hodnotení efektivity nástrojov na jej realizáciu.