>
Publikácie
>
NATO 2030 – analýza vybraných problémov

NATO 2030 – analýza vybraných problémov

Štúdia NATO 2030 – analýza vybraných problémov bola vypracovaná v rámci projektu NATO 2030 – analýza dokumentu a navrhnutie odporúčaní pre Slovensko, ktorý bol zrealizovaný vďaka podpore Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Nasledujúca strategická koncepcia NATO by mala pripraviť Alianciu na svet rastúcej globálnej konkurencie a bezpečnostných hrozieb. Zároveň by sa mala vrátiť k základným hodnotám a trvalému cieľu Aliancie zabezpečiť slobodu a bezpečnosť všetkých spojencov politickými a vojenskými prostriedkami. To sú základné východiská pre diskusiu na národnej úrovni členských krajín, ktorá by mala prebiehať v mesiacoch november 2021 až marec 2022.

Skupina siedmych autorov si stanovila za cieľ prispieť do národnej diskusie o budúcej strategickej koncepcii NATO krátkou analýzou vybraných problémov zverejnených v dokumente nezávislej pracovnej skupiny GT NATO „NATO 2030: United for a New Era“. Súčasťou každého príspevku sú odporúčania, ktoré autori vnímajú skôr ako podnet do expertnej diskusie.