>
Publikácie
>
Migrácia a rómovia: historické, sociálne a politické súvislosti

Migrácia a rómovia: historické, sociálne a politické súvislosti

Alena Kotvanová, Attila Szép (eds.)

Publikácia obsahuje súbor odporúčaní pre zainteresované subjekty na všetkých úrovniach zameraných na elimináciu konfliktného potenciálu nielen migračných pohybov časti Rómov, ale aj na kultiváciu verejnej diskusie o problémoch rómskych komunít ako predpokladu pozitívnych zmien v tejto oblasti.

Vydanie publikácie, ktorá je záverečným výstupom dvojročného projektu Predchádzanie rasovo motivovaným konfliktom v Slovenskej republike, finančne podporoval Endowment of the United States Institute for Peace.