>
Tím SFPA
>
Timotej Kováčik

Timotej Kováčik

Timotej je študentom magisterského štúdia odborov Európske štúdiá a Medzinárodné vzťahy a energetická bezpečnosť na Masarykovej univerzite v Brne. V SFPA pôsobí od roku 2023 a venuje sa otázkam bezpečnosti a obrany, Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ a energetickej bezpečnosti. Je tiež analytikom portálu Demagog.sk, kde sa venuje dezinformáciám a fact-checkingu. Okrem spomenutých tém sa zaujíma aj o politickú realitu EÚ a jej inštitucionálne nastavenie.

Publikácie

Vesmírna obrana – slovenský pohľad do vesmíru Timotej Kováčik

SFPA v spolupráci s Friedrich-Ebert Stiftung v decembri 2023 zorganizovala druhý okrúhly stôl expertov a expertiek zo štátneho, súkromného a akademického sektora, aby spolu prebrali potenciál Slovenska a jeho medzinárodných partnerov v operačnej doméne vesmíru.

Aj vďaka vašim 2% prinášame kvalitný obsah