>
Publikácie
>
Vesmírna obrana – slovenský pohľad do vesmíru

Vesmírna obrana – slovenský pohľad do vesmíru

SFPA v spolupráci s Friedrich-Ebert Stiftung v decembri 2023 zorganizovala druhý okrúhly stôl expertov a expertiek zo štátneho, súkromného a akademického sektora, aby spolu prebrali potenciál Slovenska a jeho medzinárodných partnerov v operačnej doméne vesmíru.
Timotej Kováčik

Vesmír je v súčasnosti dôležitý pre civilnú ako aj vojenskú bezpečnosť, pričom prináša nové príležitosti a hrozby pre štáty, ale aj medzinárodné organizácie ako NATO či EÚ. Po roku 2019, kedy bola prijatá vesmírna politika NATO a vo svetle najnovších geopolitických udalostí sa ukazuje, že potenciál pôsobenia vo vesmíre výrazne stúpa.

Slovensko sa v roku 2022 stalo pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry a vyjadruje záujem o spoluprácu s členskými krajinami EÚ a NATO v oblasti moderných technológií s dôrazom na možné vojenské využitie. Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku v spolupráci s Friedrich-Ebert Stiftung preto v decembri 2023 zorganizovala už druhý okrúhly stôl expertov a expertiek zo štátneho, súkromného a akademického sektora, aby spolu prebrali potenciál Slovenska a jeho medzinárodných partnerov v operačnej doméne vesmíru.

Na podujatí sa zúčastnili aj zahraniční experti, ktorý poskytli relevantné odporúčania, aby sa Slovensko stalo aktérom v oblasti vesmíru a vesmírnej obrany. O všetkých z nich si môžete prečítať v publikácii Vesmírna obrana – Slovenský pohľad do vesmíru.