>
Publikácie
>
Pre ľudí? Donbas medzi korporatívnymi záujmami a vánkom zmeny

Pre ľudí? Donbas medzi korporatívnymi záujmami a vánkom zmeny

Veríme, že táto štúdia okrem iného poskytuje vysvetlenie súčasnej situácie v regióne a identifikuje budúce trendy a tendencie. Veríme tiež, že naše odporúčania poskytujú presné, ako aj normatívne poznatky pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o Ukrajinu, a pre kľúčových aktérov v tejto oblasti vrátane OBSE, ktorí pomáhajú konfliktom postihnutej krajine a jej obyvateľom.
Samuel Goda

Publikácia vznikla s láskavou podporou Kancelárie Nadácie Friedricha Eberta na Slovensku a medzinárodnej expertnej siete CivilM+.

Publikácia je dostupná len v anglickom jazyku.

Autor: Mgr: Samuel Goda