>
Publikácie
>
Súčasný stav a perspektívy európskej integrácie Srbska: Analýza politických a ekonomických aspektov

Súčasný stav a perspektívy európskej integrácie Srbska: Analýza politických a ekonomických aspektov

Dragan Djukanovic, Miladin Kovacevic, Ivan Nikolic

Tento dokument poskytuje prehľad celkového politického kontextu procesu európskej integrácie v Srbsku a ďalej skúma kľúčové politické prekážky a výzvy pre ďalšiu integráciu Srbska do EÚ. Okrem politického kontextu európskej integrácie Srbska bol podrobne analyzovaný aj nedávny vývoj srbského hospodárstva, ako aj hodnotenie štrukturálnych reforiem. Záverečná časť o perspektívach budúceho hospodárskeho vývoja zahŕňa možné scenáre v závislosti od politických okolností v Srbsku.

Publikácia je dostupná len v anglickom jazyku.