>
Publikácie
>
Kosovo 1999 a slovenská spoločnosť

Kosovo 1999 a slovenská spoločnosť

Pavol Lukáč (ed.)

Zámerom editovaného zborníka je zachytiť základné trendy v slovenskej spoločnosti v jej jednotlivých segmentoch, politických i spoločenských, vo vzťahu k udalostiam, ktoré v marci 1999 rozvírili svetovú medzinárodnú politickú scénu. Išlo o vojenskú operáciu NATO proti Juhoslovanskej zväzovej republike pod vedením Slobodana Miloševiča.

Táto publikácia vyšla s láskavou podporou German Marshall Fund of the United States.