>
Publikácie
>
Ročenka zahraničnej politiky SR 2015

Ročenka zahraničnej politiky SR 2015

Sumár kľúčových aspektov slovenskej zahraničnej politiky za daný rok.

Bezpečnostné hrozby a migrácia. Aj tak možno prostou vetou a veľmi zjednodušene charakterizovať dominantné témy uplynulých 12 mesiacov. Terorizmus sa ozýval v Európe. Asi častejšie ako po iné roky a ešte aj nahlas. Vojna u nášho východného suseda neprestala, i keď ju z mediálneho priestoru vytláčali boje v Sýrii, z ktorej boli zasa vytláčaní jej obyvatelia. Situácia na Blízkom východe, ale i na tom trochu vzdialenejšom, či „nátlak“ klímy v Afrike výrazne zvýšili intenzitu migračných vĺn, ktoré z európskej, ale aj tej slovenskej verejnej debaty vytisli ostatné témy aj rozumné argumenty a ostali v nej často len emócie a dojmy. Ani s dlhovou krízou sa nepodarilo príliš pohnúť vpred.

Všetko ostatné s memoárnym a oslavným podtónom aj v roku 2015, podobne ako v roku 2014 – i napriek úprimnej snahe zainteresovaných –, ostávalo v úzadí. Či už išlo o 70. výročie konca druhej svetovej vojny, 70. výročie založenia OSN alebo 40. výročie OBSE, prípadne o novú dohodu na trvalo udržateľnom rozvoji zo samitu OSN v New Yorku či témy súvisiace s Európskym rokom rozvoja (aj keď možno nechcene nám to v druhom polroku pripomínali migranti). A pritom išlo o výročia udalostí a organizácií či témy, ktoré by nás mali pred podobnými scenármi uchrániť, varovať a predchádzať im.

Migračná kríza, ktorá v slovenskom aj európskom priestore všetko ostatné odsunula nabok a stala sa jednoznačne najdiskutovanejšou témou druhého polroka, len potvrdila, že sa treba v rozmýšľaní o riešeniach pohnúť vpred, a to asi veľmi rýchlo. Ani migračnú krízu neminul osud vojny na Ukrajine – i tá sa ako zahraničnopolitická téma stala témou slovenskej predvolebnej kampane. Tentoraz však pre ňu nebola typická rôznorodosť názorov, ale vzácna zhoda medzi politickými stranami. Snáď jedinou výnimkou bol v rétorickej rovine prezident.

V minulom roku som na tomto mieste napísal, že vďaka Ukrajine sme pochopili, že je potrebné reštartovať kritickú debatu nielen o domácej a európskej, ale najmä bezpečnostnej politike. Nie som si istý, že sa to podarilo, vecnú diskusiu opäť nahrádzajú preteky o politicky najkrajšie a nie odborné riešenia. Ostáva len zopakovať, že na reštart kritickej debaty a hľadanie i presadzovanie odborných riešení je stále priestor.

Rok 2015 bol teda pre zahraničnú politiku SR opäť príliš náročný a rok 2016 nebude o nič jednoduchší. V neposlednom rade to vo svojom hodnotení naznačujú aj niektorí z autorov nasledujúcich strán. Čoraz náročnejšie finančné podmienky nám nedovoľujú z ročenky urobiť komplexnú publikáciu, ktorá by uchovávala čo najviac zo zahranično-politickej diskusie a reality, preto Vám na nasledujúcich stranách ponúkame primárne to, čo spolu s edičnou radou považujeme v uplynulom roku za to najpodstatnejšie. Zámerom tejto publikácie je kritická debata a hľadanie lepších riešení. Aj preto je v našom výbere skupina autorov, ktorí sa pohybujú hlavne v mimovládnom či akademickom priestore a majú určitý odstup od samotnej realizácie zahraničnej politiky (a zrejme aj vplyvov, ktoré na jej realizáciu pôsobia či už priamo, alebo nepriamo).