>
Publikácie
>
Zahraničná politika Slovenska po voľbách očami SFPA – Tri scenáre

Zahraničná politika Slovenska po voľbách očami SFPA – Tri scenáre

Nadchádzajúce parlamentné voľby budú mať priamy dopad na formovanie domácej politiky i vývoja v jednotlivých sektoroch. Ovplyvnia tiež formovanie zahraničnej, európskej i bezpečnostnej politiky Slovenska prinajmenšom na najbližšie roky. Experti SFPA na základe dostupných zdrojov a vlastnej expertízy vypracovali tri scenáre možného povolebného vývoja v spomínaných troch oblastiach.

Prvý zo scenárov predpokladá kontinuitu v zahraničnopolitickej i bezpečnostnej sfére, takisto v oblasti európskej politiky. V prípade realizácie druhého scenára príde k priamemu ohrozeniu kontinuity v zahraničnopolitickom i bezpečnostnom smerovaní Slovenska. Tretí scenár obsahuje vybrané prvky z oboch predchádzajúcich scenárov. V realite bude tento scenár spočívať na formálnom potvrdení zahraničnopolitického smerovania Slovenska, praktické kroky vládnych predstaviteľov však budú dlhodobo nastavené priority SR v EÚ i NATO spochybňovať.