>
Publikácie
>
Scenár vývoja zrahraničnej politiky Slovenska po voľbách 2023 – pohľad SFPA

Scenár vývoja zrahraničnej politiky Slovenska po voľbách 2023 – pohľad SFPA

Bratislava, november 2023

Pred parlamentnými voľbami v septembri 2023 zverejnila SFPA tri možné scenáre povolebného vývoja. Prvý z nich nazvaný Spoľahlivý člen tímu predpokladal kontinuitu v zahraničnopolitickej i bezpečnostnej sfére, takisto v oblasti európskej politiky. Druhý zo scenárov – Izolovaný solitér možno považovať za opak prvého, keďže predpokladal priame ohrozenie kontinuity v zahraničnopolitickom i bezpečnostnom smerovaní Slovenska. Tretí scenár, Hráč s nepredvídateľnými ťahmi, obsahoval vybrané prvky oboch predchádzajúcich scenárov.

Na základe výsledkov volieb v septembri 2023 zostavil premiér Robert Fico vládu zloženú zo strán Smer – slovenská sociálna demokracia, Hlas – sociálna demokracia a Slovenská národná strana. 13. novembra zverejnila vláda svoje Programové vyhlásenie na roky 2023 – 2027 (PVV), ktoré možno považovať za základný dokument podľa ktorého bude vláda postupovať v najbližších štyroch rokoch.

Výskumní pracovníci SFPA podrobili analýze vybrané časti programového vyhlásenia vlády SR zamerané na zahraničnú, bezpečnostnú i energetickú politiku a konfrontovali ich s tézami uvedenými v rámci troch scenárov povolebného vývoja. Komplexná analýza vybraných častí programového vyhlásenia vlády poukázala na najväčšiu zhodu so scenárom č. 3 – Hráč s nepredvídateľnými ťahmi.