>
Publikácie
>
Výročná správa za rok 2021

Výročná správa za rok 2021

Prinášame Vám zhrnutie aktivít SFPA vo Výročnej správe za rok 2021.

Aj vývoj v roku 2021 vo významnej miere poznamenala pandémia koronavírusu. Online, respektíve hybridná forma jednotlivých projektových aktivít však eliminovala negatívne dopady pandémie ešte úspešnejšie ako v predchádzajúcom roku. Zvykli sme si pracovať v online priestore a dohadovať virtuálne stretnutia.
Úspešne sme realizovali najväčšie podujatie, ktorým je pravidelná stredoeurópska energetická konferencia (CEEC), tiež viaceré diskusné fóra na bilaterálnej úrovni (s Českom, Nemeckom i Ukrajinou). Pokračovali sme v implementácii dlhoročných projektov na Slovensku a v stredoeurópskom regióne (napríklad Civil Servants Mobility Program či Think Visegrad), ako aj vo vzdialenejšom zahraničí (projekt Národného konventu o EÚ v Severnom Macedónsku, Albánsku, Gruzínsku, či projekt zameraný na mládež v moldavskom Gagauzsku). Po viac ako dvoch rokoch sa nám podarilo úspešne ukončiť projekt venovaný paradiplomacii slovenských krajov (s dôrazom na trnavský a prešovský VÚC), spolu s partnermi sme sa pustili do implementácie projektu zameraného na manažment spoločnej slovensko- ukrajinskej hranice (SIBSU), podporeného Finančným mechanizmom EHP.

O týchto a mnohých ďalších našich aktivitách sa dočítate viac vo Výročnej správe za rok 2021.