>
Publikácie
>
Ročenka zahraničnej politiky SR 2006

Ročenka zahraničnej politiky SR 2006

Sumár kľúčových aspektov slovenskej zahraničnej politiky za daný rok.

Pri uvedení tohtoročnej edície Ročenky zahraničnej politiky SR nemôžem nezačať konštatovaním, že rok 2006 bol pre slovenskú zahraničnú politiku a aj pre samotnú publikáciu výnimočný. V polovici roka sa po predčasných voľbách zmenila vláda a po prvýkrát od roku 1998, teda približne od obdobia, ktoré Ročenka zatiaľ reflektovala, došlo k úplnej politicko-mocenskej výmene, a teda aj k výmene doterajšieho tvorcu zahraničnej politiky. Aj keď oblasť zahraničnej politiky bola pravdepodobne jedinou, v ktorej sa očakávala kontinuita, pričom túto skutočnosť naznačovalo i programové vyhlásenie novej vlády, ktoré sa výrazne v zmysle hodnotovej orientácie zahraničnej politiky SR neodlišovalo od vyhlásenia predchádzajúcej vlády, či menovanie skúseného diplomata Jána Kubiša do funkcie ministra zahraničných vecí, určitý nesúlad medzi povolebnou rétorikou a samotnou realizáciou vyvolával diskusiu od počiatku.

O prvé komplexné hodnotenie zahraničnopolitického smerovania SR po nástupe novej vlády sa pokúsilo Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. začiatkom apríla na svojej pravidelnej hodnotiacej konferencii zahraničnej politiky SR s názvom Kontinuity a zmeny zahraničnej politiky SR. Už samotný názov podujatia, ktorý čiastočne vyplynul i z predchádzajúceho diškurzu, vyvolal medzi účastníkmi pomerne živú debatu, pričom jednotliví rečníci a diskutéri v ňom konštantne zamieňali v názve zlučovaciu spojku a za vylučovaciu spojku alebo.

Možno aj preto sme sa rozhodli v tejto diskusii – komparatívnom hodnotení zahraničnej politiky „starej“ a „novej“ vlády – pokračovať i na stránkach Ročenky zahraničnej politiky SR 2006 v trochu širšom meradle. Publikácia tentoraz analyzuje zahraničnú politiku v troch kľúčových oblastiach – pôsobenie v EÚ, bezpečnostná politika a regionálna a bilaterálna agenda.

Textovú časť tradične dopĺňajú prílohy – chronológia dôležitých zahraničnopolitických udalostí, vybraných politických dokumentov, medzinárodných zmlúv a ďalšie informácie (o štruktúre a predstaviteľoch MZV SR, zoznam diplomatických misií a predstaviteľov SR v zahraničí, diplomatického zboru v SR, o vojenských misiách v zahraničí atď.).