>
Publikácie
>
EÚ-monitoring I: monitoring integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie 2002

EÚ-monitoring I: monitoring integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie 2002

Anton Marcinčin, Martina Lubyová (eds.)

Prvá časť monitoringu integrácie SR do Európskej únie, ktorej editormi sú Anton Marcinčin a Martina Lubyová, sa venuje analýze troch významných oblastí stavu a vývinu slovenskej spoločnosti na prahu spomínanej zásadnej historickej zmeny. 

V prvej kapitole sa hodnotí doterajší proces prípravy Slovenska na vstup do EÚ. Kapitola je doplnená prílohami, ktoré prinášajú dôležité čísla a fakty. Druhá kapitola sa zameriava na analýzu dominantnejšieho problému SR, ktorým je nezamestnanosť. Tretia kapitola prvého monitoringu sa týka diskusií o budúcnosti Európy, ktoré sa na Slovensku vedú. Autor dáva čitateľovi bežne nedostupné, a preto veľmi významné informácie o vnútorných reformách v EÚ.