>
Publikácie
>
Dekarbonizácia a spravodlivý prechod vo V4: skúsenosti vyšehradských krajín

Dekarbonizácia a spravodlivý prechod vo V4: skúsenosti vyšehradských krajín

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantu Visegrad+ z Medzinárodného vyšehradského fondu.

Táto publikácia je súčasťou projektu Posilnenie srbských organizácií občianskej spoločnosti zapojených do procesu dekarbonizácie prostredníctvom skúseností krajín V4. Projekt sa zameriava na posilnenie organizácií občianskej spoločnosti v Srbsku s cieľom úspešnejšieho presadzovania záujmov a väčšej účasti na tvorbe politík v oblasti ekologickej transformácie s osobitným dôrazom na postupné ukončenie ťažby uhlia.

Projekt vytvorí platformu na diskusiu medzi organizáciami občianskej spoločnosti a príslušnými srbskými štátnymi inštitúciami o dodržiavaní cieľov EÚ v oblasti klímy a cieľov stanovených v Zelenej agende pre západný Balkán. Okrem toho projekt umožní prenos know-how medzi krajinami V4 a Srbskom v oblasti dekarbonizácie vrátane úlohy organizácií občianskej spoločnosti v tomto procese.

Táto publikácia je dostupná len v anglickom jazyku.