>
Publikácie
>
Dezinformácie a ich vplyv na slovenskú spoločnosť

Dezinformácie a ich vplyv na slovenskú spoločnosť

Správa z okrúhleho stola slovenských expertov, Tovarníky, 23.-24. júna 2022

Expertný okrúhly stôl s názvom Dezinformácie a ich vplyv na slovenskú spoločnosť, ktorý sa uskutočnil koncom júna v Tovarníkoch, priniesol množstvo zaujímavých pohľadov na možnosti boja proti dezinformáciám.

Experti na rôzne aspekty boja proti dezinformáciám na prvom paneli diskutovali o samotnej definícií dezinformácií, dôležitosti jej presného znenia a problémom, ktoré jej absencia spôsobuje. Na paneli bola jednoznačná zhoda o potrebe jednotnej definície dezinformácií, ako na národnej tak aj na európskej úrovni.

Druhý panel bol venovaný ekonomickým aspektom dezinformácií, ktoré sa ukázali byť veľmi dôležitou ale málo diskutovanou témou v kontexte problematiky dezinformácií. Problémom sa zdá byť najmä asymetria medzi nákladmi, ktoré dezinformácie spôsobujú a zodpovednosťou platforiem, na ktorých sa šíria.

Cieľom posledného panelu bolo hladanie synergií a to medzi jednotlivými štátnymi inštitúciami, ale aj medzi vládnym a mimovládnym sektorom. Účastníci okrúhleho stola sa zhodli, že práve predmentná spolupráca môže vyústiť do vytvorenia ucelenej stratégie boja voči dezinformáciám, ktorá nie len oslabí hybridné operácie nepriateľských aktérov, ale aj posilní odolnosť a kritické myslenie obyvateľstva.


Celú správu si môžete prečítať tu: