>
Publikácie
>
Karpatský euroregión: Perspektívy hospodárskej cezhraničnej spolupráce

Karpatský euroregión: Perspektívy hospodárskej cezhraničnej spolupráce

Karpatský euroregión: (Prešov, Slovensko), 28. júna 2001.

Táto publikácia predstavuje politické odporúčania týkajúce sa úlohy Karpatského euroregiónu pri zlepšovaní cezhraničnej hospodárskej spolupráce, ktoré boli vypracované na základe diskusie na seminári, úplného znenia hlavných referátov a tiež vybraných príspevkov prednesených počas panelových diskusií.

Táto publikácia je súčasťou projektu Karpatský euroregión: Karpatský euroregión je súčasťou projektu Karpatský euroregión: perspektívy a výzvy, ktorý realizuje Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a Nadácia Strategické štúdie. Projekt je podporovaný organizáciou Freedom House a Karpatskou nadáciou.

Zostavil: Mgr: Anton Marcinčin a Svitlana Mitryayeva

Publikácia je dostupná len v anglickom jazyku.