>
Publikácie
>
Slovensko a Spojené kráľovstvo: Prvých 30 rokov

Slovensko a Spojené kráľovstvo: Prvých 30 rokov

Táto dvojjazyčná publikácia je prvou svojho druhu, ktorá skúma históriu slovensko-britských vzťahov v moderných dejinách. Je poctou prvým tridsiatim rokom vzájomných diplomatických vzťahov.

Vďaka autorovi Pavlovi Demešovi, ktorý zažil mnohé medzníky pri budovaní tohto vzťahu, publikácia zachytáva široké spektrum informácií, ale aj historické základy. Kniha vychádza pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov a ponúka precíznu bilanciu.

Knihu vydalo SFPA v spolupráci s Veľvyslanectvom Veľkej Británie v Bratislave.

Anglickú verziu knihy nájdete v druhej polovici priloženého dokumentu.