Ročenka zahraničnej politiky SR 2003

Autori publikácie:
Dátum publikácie: 20. februára 2004

Zoznam publikácii

Yearbook of Slovakia’s Foreign Policy 2003 (PDF)