>
Projects
>
Improvement of European cooperation of higher territorial units to streamline territorial self-government

Improvement of European cooperation of higher territorial units to streamline territorial self-government

This project is funded by the European Social Fund. Find all the information about operational program on www.reformuj.sk.

This project is funded by the European Social Fund.

Recipient: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, n.o., Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava

Project: Improvement of European cooperation of higher territorial units to streamline territorial self-government

Place of implementation: Prešov Self-Governing Region, Trnava Self-Governing Region

Amount of non-repayable funding: 298 898,88 EUR Find all the information about  operational program on www.reformuj.sk.


Aim of the project

The main aim of the project is to streamline the functioning of higher territorial units in the European Union and thus increase the preconditions of the Slovak Republic itself to enforce their interests in the EU. Regions as such can participate in decision-making processes in the EU, where they can represent the interests of their citizens and thus strenghten the position of Slovakia as a whole. However, Slovak higher territorial units are making only limited use of their possibilities, partly because of their own capacity limits, e.g. for processing the necessary strategies for their functioning in the EU. It is this aspect that is covered by this project.

The main objective of the project can be achieved through following partial objectives:

  1. Identification and analysis of European activities of the chosen two higher territorial units, Trnava Self-Governing Region (TTSK) and Prešov Self-Governing Region (PSK), through the audit of their bilateral, regional and multilateral activities and mapping of their possibilities;
  2. Comparison of the European activities of the chosen higher territorial units (Czech Republic, Poland)
  3. Identification of weaknesses in the European agenda of TTSK and PSK and preparation of detailed European agenda development strategy for TTSK and PKS; preparation of the framework project plan to streamline European activities of all higher territorial units in the Slovak Republic

Individual project activities are focused mainly on the analysis and preparation of the strategy. In the first phase of the project, we will conduct a detailed audit in TTSK and PSK since their formation in 2001 up until 2019; we will map their possibilities through analysis of primary and secondary resources, as well as on the basis of the study trip to Brussels.

In the second phase of the project, we will focus on comparative analysis of the chosen two higher territory units with chosen Czech and Polish regional territorial unit (county, duchy).

The third phase of the project includes activities focused on finalisation of the analysis and preparation of the detailed strategy and project plan, or more precisely activities, which will be focused on the subsequent introduction of the strategy in relevant higher territory units and of the plan in Bratislava and Brussels. 


Project outputs

(english version will be available soon)

Mapa príležitostí pre rozvoj vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráce s európskymi inštitúciami a partnermi na úrovni vyšších územných celkov (VÚC)

Medzinárodná spolupráca Prešovského samosprávneho kraja

Legislatívny a inštitucionálny rámec pre medzinárodnú spoluprácu samosprávnych krajov SR + Medzinárodná spolupráca Trnavského samosprávneho kraja

Porovnanie paradiplomatických aktivít Prešovského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja

Porovnanie paradiplomatických aktivít Juhomoravského kraja a Trnavského samosprávneho kraja

Porovnanie paradiplomatických aktivít Prešovského samosprávneho kraja a Podkarpatského vojvodstva

Stratégia rozvoja zahraničnej spolupráce Trnavského samosprávneho kraja 2022 — 2030

Stratégia rozvoja zahraničnej spolupráce Prešovského samosprávneho kraja 2022 — 2030

Projektový plán pre zefektívnenie európskych aktivít vyšších územných celkov (VÚC)

30 odporúčaní pre zlepšenie európskej spolupráce VÚC


News

Click on the link to learn more 👇

Tlačová správa: Prezentácia Návrhu stratégie rozvoja zahraničnej spolupráce Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na roky 2022-2030 (30. jún 2021, 14:00)

Tlačová správa: SFPA predstavila projektový plán, ktorý môže pomôcť čerpať financie z európskych programov (30. jún 2021 9:00)

Záznam z podujatia: Návrh projektového plánu zahraničnej spolupráce VÚC (30.júna 2021, 9:00, facebook)

Prezentácia Návrhu stratégie rozvoja zahraničnej spolupráce PSK, 2022-2030 (pozvánka na podujatie 30. júna 2021, 14.00)

Prezentácia Návrh projektového plánu zahraničnej spolupráce VÚC, 2022-2030 (pozvánka na podujatie 30. júna 2021, 9.00)

Tlačová správa: Prezentácia Návrhu stratégie rozvoja zahraničnej spolupráce Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na roky 2022-2030

Prezentácia Návrhu stratégie rozvoja zahraničnej spolupráce TTSK, 2022-2030 (pozvánka na podujatie 28.júna 2021)

Záznam z podujatia Paradiplomacia regiónov – Komparatívna perspektíva (16. jún 2021 facebook) 

Tlačová správa: Paradiplomacia regiónov – Komparatívna perspektíva (16. jún 2021)

Paradiplomacia regiónov – Komparatívna perspektíva (pozvánka na podujatie 16. júna 2021)

Druhý okrúhly stôl s účastníkmi Trnavského samosprávneho kraja (TSK) a Juhomoravského kraja v Česku

Tlačová správa: Cezhraničná spolupráca TTSK a Juhomoravského kraja

Program druhého okrúhleho stola s  účastníkmi z Trnavského samosprávneho kraja a Jihomoravského kraja

O našom podujatí informovali aj ďalšie médiá! 

Tlačová správa: Cezhraničná spolupráca PSK a Podkarpatského vojvodstva

Prvý okrúhly stôl s  účastníkmi z Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Podkarpatského vojvodstva v Poľsku

Program prvého okrúhleho stola pre predstaviteľov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Podkarpatského vojvodstva v Poľsku

Paradiplomacia samosprávnych krajov v Českej republike a Poľsku: Inšpirácia pre Slovensko?

Hodnotenie aktivít prvého polroka realizácie projektu

Experti SFPA realizovali audit v TSK

Experti SFPA realizovali audit v PSK

Zástupcovia SFPA sa stretli s predstaviteľmi Prešovského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja 

Začali sme s realizáciou projektu! 


www.reformuj.sk