Daniel Kaba

Autor je výkonný tajomník Platformy rozvojových organizácií Ambrela.