Juraj Jando

Autor sa v mimovládnej organizácií Ambrela združujúcej slovenské humanitárne a rozvojové organizácie venuje pripomienkovaniu verejných politík a dialógu so štátnou správou. Študoval právo na Trnavskej univerzite a absolvoval Diplomatickú akadémiu Karola Rybárika. V minulosti tiež viedol právne tímy na Úrade na ochranu oznamovateľov a v Kancelárii verejného ochrancu práv.