Matúš Mišík

Autor je spolupracovník Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a pôsobí ako docent na Katedre politológie UK v Bratislave. Špecializuje sa na energetickú politiku EÚ.