Peter Terem

Autor pôsobí ako vedúci Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Od marca 2019 pracuje  ako prorektor pre vedu a výskum na UMB v Banskej Bystrici. Jeho výskumná činnosť sa zameriava na  zahraničnú politiku SR, úlohu mocností vo svetovej politike, využitie konceptu mäkkej moci v stratégiách malých štátov a vonkajšie vzťahy Európskej únie.