>
Podujatia
>
Cesty k dekarbonizácii do roku 2050: Tri kľúčové aspekty v krajinách V4

Cesty k dekarbonizácii do roku 2050: Tri kľúčové aspekty v krajinách V4

More: https://rekk.org/event/246/2050-decarbonisation-pathways:-three-key-aspects-in-the-visegrad-region
Termín konania: 02.03.2021
Miesto: online

More: https://rekk.org/event/246/2050-decarbonisation-pathways:-three-key-aspects-in-the-visegrad-region