>
Podujatia
>
XXII. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky

XXII. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky

Hodnotiaca konferencia zahraničnej a európskej politiky SR je platforma, ktorá má vo verejnej zahraničnopolitickej debate osobitné postavenie. Predstavuje priestor, na ktorom sa pravidelne stretávajú tí, ktorí nesú ústavnú a politickú zodpovednosť za zahraničnú politiku tejto krajiny s tými, ktorým zahraničná politika Slovenska nie je ľahostajná. Štandardom podujatia je široká účasť diplomatického zboru. Tradične na podujatí vystupujú najvyšší ústavní činitelia a činiteľky.
Termín konania: 19.03.2024, 09:20
Miesto: Hotel Devín

Vzhľadom na špecifickosť posledných rokov a blížiace sa 20. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie a NATO bude XXII. ročník konferencie obsahovo prekračovať hodnotenie roka 2023 a zameria sa aj na strednodobú a dlhodobejšiu víziu zahraničnej a európskej politiky SR.

8:30 – 9:20
Registrácia
9:25 – 9:35
Privítanie
Juraj Stern, predseda Správnej rady SFPA 
9:35 – 11:00
PANEL I: 20 rokov v EÚ a NATO
Moderátorka
Eva Mihočková, zahranicnapolitika.sk

Panelisti
Pavol Demeš, bývalý minister medzinárodných vzťahov SR a spoluzakladateľ SFP
Mikuláš Dzurinda, bývalý premiér a minister zahraničných vecí SR 
Peter Weiss, bývalý politik a diplomat
11:00 – 11:20
Coffee Break
11:20 – 12:40
PANEL II: Vojna na Ukrajine a záujmy SR
Moderátor
Pavol Demeš, bývalý minister medzinárodných vzťahov SR a spoluzakladateľ SFPA

Panelisti/-ky
Alexander Duleba, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
Jana Kobzová, poradkyňa prezidentky SR pre zahraničnú politiku 
Pavol Macko, expert na bezpečnosť, stratégie a technológie
Vladimír Šucha, vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR
12:40 – 14:00
Obed
14:10 – 15:35
PANEL III: Reforma EÚ (v kontexte veľkého rozšírenia) … aká EÚ pre SR?
Moderátorka
Miroslava Pisklová, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Panelisti/-ky
Katarína Cséfalvayová, Inštitút pre strednú Európu
Radovan Geist, Euractiv
Peter Terem, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 

15:50 – 16:10
Vystúpenie prezidentky SR
Zuzana Čaputová, prezidentka SR
Q&A
16:10
Zhrnutie a pár poznámok na záver
Tomáš Strážay, riaditeľ, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Konferencia je organizovaná v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Nadáciou Konrada Adenauera.