>
Podujatia
>
XXII. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky

XXII. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky

Hodnotiaca konferencia zahraničnej a európskej politiky SR je platforma, ktorá má vo verejnej zahraničnopolitickej debate osobitné postavenie. Predstavuje priestor, na ktorom sa pravidelne stretávajú tí, ktorí nesú ústavnú a politickú zodpovednosť za zahraničnú politiku tejto krajiny s tými, ktorým zahraničná politika Slovenska nie je ľahostajná. Štandardom podujatia je široká účasť diplomatického zboru. Tradične na podujatí vystupujú najvyšší ústavní činitelia.
Termín konania: 19.03.2024, 09:00
Miesto: Hotel Devín

Vzhľadom na špecifickosť posledných rokov a blížiace sa 20. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie a NATO bude XXII. ročník konferencie obsahovo prekračovať hodnotenie roka 2023 a zameria sa aj na strednodobú a dlhodobejšiu víziu zahraničnej a európskej politiky SR.