>
Podujatia
>
Zelené mestá a budovy ako vízia pre Slovensko

Zelené mestá a budovy ako vízia pre Slovensko

Aké účinky má zmena klímy na Európsku úniu a jej občanov? Do akej miery sú situáciu schopné ovplyvniť ambiciózne zelené politiky, napríklad projekty na zníženie energetickej náročnosti budov? Sledujte diskusiu a dozviete sa odpovede aj na ďalšie otázky.
Eva Mihočková
Termín konania: 27.05.2022, 10:30
Miesto:

Diskutovať budú:

Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu, Renew Europe
Kristína Korčeková, projektová manažérka, Odbor zelená ekonomika, Sekcia Plánu obnovy, Úrad vlády SR
Richard Paksi, analytik, Budovy pre budúcnosť

Moderátorka: Eva Mihočková, šéfredaktorka portálu Zahraničná politika, SFPA

V súčasnosti stojíme pred vážnymi globálnymi výzvami, ku ktorým patrí zmena klímy, strata biodiverzity či nedostatok zdrojov. Riešenie týchto výziev je naliehavé a vyžaduje si hlbokú a zároveň rýchlu transformáciu našej spoločnosti, spôsobu života i spôsobu výroby a spotreby. Samotné zotavenie EÚ z pandémie COVID-19 musí brať ohľad na životné prostredie, zvýšiť odolnosť Európy a zároveň byť aj spravodlivé a inkluzívne. Iniciatívy EÚ v oblasti životného prostredia zohrávajú kľúčovú úlohu v tomto procese prostredníctvom Európskej zelenej dohody, Plánu obnovy či balíčka opatrení Fit for 55.

Zelená energia, zelené mestá, či zdieľané dopravné prostriedky sú čoraz populárnejšie v celej Európe. Práve v mestách čelíme mnohým výzvam v oblasti životného prostredia, akými sú znečistenie ovzdušia alebo vody, vysoká úroveň hluku, či strata zelene. Budovy ako strategická infraštruktúra krajiny, v ktorých trávime väčšinu svojho času, spotrebúvajú až 40 % energie a zásadne vplývajú na znečistenie ovzdušia. Energeticky uvedomelé stavebníctvo je preto kľúčovým odvetvím v oblasti úspor energie, a to aj pre Slovensko. Výstavba takýchto budov však potrebuje kľúčovú podporu v politike.

Aké účinky má zmena klímy na Európsku úniu a jej občanov? Do akej miery sú situáciu schopné ovplyvniť ambiciózne zelené politiky, napríklad projekty na zníženie energetickej náročnosti budov? Ako prebieha ich doterajšia implementácia? Akú podporu má presadzovanie environmentálnych politík na Slovensku? Ako využiť Plán obnovy a odolnosti na ďalšiu mobilizáciu investícií a reforiem? Majú naše mestá záujem byť zelené a nastúpili Slováci na trend zelených budov? Čo všetko to vlastne obnáša? A majú tieto snahy podporu občanov?

Link na udalosť na facebooku: https://www.facebook.com/events/576733857082316/?ref=newsfeed