>
Projekty
>
Premýšľanie za národnými hranicami o riešeniach obnoviteľnej energie v strednej Európe

Premýšľanie za národnými hranicami o riešeniach obnoviteľnej energie v strednej Európe

Aby bolo Slovensko úspešné v energetickej tranzícii, malo by vybudovať nové formy regionálnej spolupráce a zároveň posilniť klimatickú politiku, najmä zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti.
Veronika Oravcová

Aby bolo Slovensko úspešné v energetickej tranzícii, malo by vybudovať nové formy regionálnej spolupráce a zároveň posilniť klimatickú politiku, najmä zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti. Pre krajinu je však problematická najmä otázka vyššieho nasadenia obnoviteľných zdrojov, čo sa prejavilo napríklad v nízkom záväzku Slovenska z hľadiska podielu obnoviteľných zdrojov do roku 2030. V oblasti obnoviteľných zdrojov energie sa skúmal potenciál regionálnej spolupráce. Pre Slovensko je to zároveň príležitosť preskúmať spoločné základy nových vzťahov v regióne, kde chýba seriózna a rozumná spolupráca, a to so zameraním sa aj na možné spôsoby spolupráce na regionálnej úrovni.

V rámci projektu vyšli nasledovné štúdie a dokumenty:

Thinking beyond national borders for renewable energy solutions in Central Europe (štúdia)

Thinking beyond national borders for renewable energy solutions in Central Europe: Prospects for deepening cooperation between Austria, Czechia and Slovakia (sumár štúdie ENG)

Cezhraničná spolupráca v oblasti obnoviteľných zdrojov energie: Perspektívy pre intenzívnejšiu spoluprácu medzi Rakúskom, Českou republikou a Slovenskom (sumár štúdie SVK)

Renewable energy actors

Workshop Accelerating Central European renewable deployment through targeted dialogue and cooperation