>
Projekty
>
Výmena skúseností krajín Vyšehradskej štvorky v oblasti regulácie verejnoprospešných služieb

Výmena skúseností krajín Vyšehradskej štvorky v oblasti regulácie verejnoprospešných služieb

Projekt má za cieľ využiť skúsenosti Poľska, Česka a Slovenska v oblasti regulácie verejných služieb v prospech Gruzínska.
Veronika Oravcová

Cieľom projektu „Výmena skúseností krajín Vyšehradskej štvorky v oblasti regulácie komunálnych služieb“ financovaného International Visegrad Fund je využiť odborné znalosti Poľska, Česka a Slovenska v oblasti regulácie komunálnych služieb v prospech Gruzínska. Prostredníctvom štúdia a analýzy existujúcich rámcov projekt identifikuje osvedčené postupy a podporí budovanie kapacít medzi miestnymi aktérmi.

Projekt realizuje Elizbar Eristavi Energy Training Center NNLE (Gruzínsko), v spolupráci s týmito organizáciami:

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA)

Centrum pro otázky životního prostredí UK, Česko

Nadácia Partners for Climate (P4C), Poľsko