>
Novinky
>
Stretnutie pracovnej skupiny Digitálna a zelená tranzícia (Národný konvent o EÚ)

Stretnutie pracovnej skupiny Digitálna a zelená tranzícia (Národný konvent o EÚ)

Zasadnutie pracovnej skupiny projektu Národný konvent o EÚ v Žiline a Trenčíne

V rámci aktuálne prebiehajúceho Národného konventu o EÚ v uplynulých dňoch zasadala ďalšia z expertných pracovných skupín. Tento krát sa jednalo o skupinu, ktorá sa venovala téme„Digitálna a zelená tranzícia“.

Prvé zasadnutie sa konalo vo štvrtok 28. 10. v Žiline a na ňom sa experti venovali problematike straty pracovných miest v dôsledku automatizácie. Na druhom stretnutí 3. 11. v Trenčíne sa zamerali na prehlbovanie digitálnej priepasti. Na obidvoch týchto stretnutiach nás v krajoch privítali ich predsedovia, pani Jurinová a pán Baška.

Národný konvent o EÚ organizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s SFPA.

Cieľom projektu je zabezpečiť expertnú platformu generujúcu analýzy a odporúčania k jednotlivým sektorovým témam – Digitálna a zelená tranzícia; Dezinformácie a populizmus; Jednotný trh; Slovensko a EÚ v globálnom kontexte.