>
ZP Authors zpauthor xxx
>
Alexandra Madaraszová

Alexandra Madaraszová

Autorka je absolventkou doktorandského štúdia na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, odbor Medzinárodné politické vzťahy, kde v súčasnej dobe pôsobí ako externá spolupracovníčka. V akademickej kariére sa špecializuje na feminizmus a rod v medzinárodných vzťahoch, politike a bezpečnosti s dôrazom na analýzu rodu ako nástroja politickej komunikáci a manipulácie v prostredí vysokej politiky. Zároveň sa venuje fenoménu nových médií, komunikácii a jazyku v politike, či emóciám v nadväznosti na politiku a diplomaciu.