Andrej Nosko

Autor je výskumným pracovníkom na Katedre bezpečnostných štúdií Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Problematike energetickej politiky sa venuje od začiatku tohto tisícročia. Medzi jeho akademické záujmy patrí politická ekonómia bezpečnosti, energetická politika európskych krajín a regionálna spolupráca v strednej európe, či otázky politickej a energetickej tranzície.