Anna Jordanová

Autorka je doktorandka na Katedre ruských a východoeurópskych štúdií Fakulty sociálnych vied Karlovej Univerzity v Prahe a spolupracuje aj s pražským think-tankom Asociácia pre medzinárodné otázky. Zameriava sa na postsovietsky priestor a regionálne vzťahy v strednej Ázii. V súčasnosti sa sústreďuje najmä na politické a ekonomické zmeny v Kazachstane, Uzbekistane a Kyrgyzstane.