>
ZP Authors zpauthor xxx
>
Barbora Legényová

Barbora Legényová

Autorka pôsobí v SFPA ako projektová koordinátorka. Je absolventkou Fakulty medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V rámci inžinierskeho štúdia sa venovala mierovým operáciám a úlohe žien v medzinárodnej politike. Počas štúdia absolvovala stáž na odbore transatlantických vzťahov Ministerstva obrany Slovenskej republiky.