Ivana Uličná

Autorka vyštudovala medzinárodné vzťahy a kriminológiu na University of Huddersfield vo Veľkej Británii. Skúsenosti v oblasti rozvojovej spolupráce a vzdelávania získala vedením projektov na Slovensku, v Keni, na Balkáne a v Moldavsku. Venovala sa najmä posilňovaniu postavenia žien, rozvoju podnikateľských zručností mladých ľudí, aktívnemu občianstvu a upevňovaniu demokratických hodnôt prostredníctvom vzdelávania. V súčasnosti vedie mimovládnu organizáciu Hekima a pôsobí v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku ako senior expertka na témy rodovej rovnosti v diplomacii a rozvojovú spoluprácu.