Ivana Uličná

Ivana vyštudovala medzinárodné vzťahy a kriminológiu na univerzite vo Veľkej Británii. Bohaté skúsenosti v oblasti rozvojovej spolupráce a vzdelávania získala vedením projektov na Slovensku, v Keni, na Balkáne a v Moldavsku. Venovala sa v nich najmä rozvoju podnikateľských a IT zručností mladých ľudí, posilňovaniu postavenia žien, aktívnemu občianstvu a upevňovaniu demokratických hodnôt prostredníctvom vzdelávania.