Juraj Huba

Autor je šéfredaktor portálu poľnoinfo.sk, ktorý funguje od roku 2008. V rokoch 2006 až 2008 pôsobil ako regionálny spolupracovník týždenníka Roľnícke noviny. V posledných rokoch je podpredsedom Klubu poľnohospodárskych novinárov, ktorý združuje 13 agrárnych novinárov z rôznych médií, ktorí sa každoročne podieľajú na príprave vyhodnotenia najlepších poľnohospodárskych podnikov Top Agro Slovensko.