>
ZP Authors zpauthor xxx
>
Katarína Šmigová

Katarína Šmigová

Autorka je docentkou Fakulty práva na Paneurópskej vysokej škole a členkou výboru Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV, ktorá združuje vedcov, akademikov a profesionálov z oblasti medzinárodného práva a príbuzných odborov na Slovensku. K. Šmigová sa dlhodobo venuje otázkam medzinárodného práva verejného s dôrazom na postavenie jednotlivca, t. j. medzinárodné trestné právo, ochrana ľudských práv a medzinárodné humanitárne právo.