>
ZP Authors zpauthor xxx
>
Marienka Perníková

Marienka Perníková

Autorka je absolventkou odboru Medzinárodné vzťahy na Fakulte sociálnych štúdií na Masarykovej univerzite. V súčasnosti pracuje v Kancelárii štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR. Všetky názory uvedené v článku patria výhradne autorke a nemusia korešpondovať so stanoviskami Ministerstva obrany SR.