Martin Šebeňa

Autor je výskumný pracovník na Hongkonskej univerzite, kde získal doktorát z politických vied. Zároveň pôsobí ako výskumník Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií. Primárne sa venuje výskumu čínskej ekonomiky a čínsko-európskych vzťahov.