Mathias Cormann

Autor je Generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Do funkcie bol zvolený 1. júna 2021. Pred svojim vymenovaním pôsobil ako austrálsky minister financií.